četrtek, 11. oktober 2018

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

V letošnjem letu bomo v okviru Ekošole izvajali naslednje projekte:

1. EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE 
Koordinator projekta na šoli je Saša Šimnovec.
Projekt zajema branje knjig in člankov z ekološkimi vsebinami. Poskrbeli bomo za vključevanje vsebine v učni načrt v različnih razredih.
   več o projektu

2. EKO-PAKET
Koordinator projekta na šoli je Eva Ukmar.
Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak). S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno plastiko omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. Spremljali bomo, kako poteka ločevanje odpadkov po učilnicah, izvajali nenapovedane "preglede" košev, vzpostavili sistem ekodetektivov in dopolnili označbe na novih koših.
   več o projektu

3. JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO
Koordinator projekta na šoli je Jana Potočnik.
Že od začetka oktobra so po šoli obešena obvestila o zbiralni akciji. Predstavniki razredov so bili o zbiralni akciji seznanjeni tudi na sestanku šolske skupnosti. V avli prvošolcev smo postavili večji koš, kamor učenci nosijo plastenke. Zbrane plastenke shranjujemo v kletnih prostorih in jih bomo prepeljali v zbirni center v podjetju Dinos. V letošnjem letu se plastenke zbirajo za nakup monitorja za nadzor vitalnih funkcij novorojenčka v porodnišnici Novo mesto. Zbiramo le plastenke od pijač. 
    več o projektu

4. PODNEBNE SPREMEMBE
Koordinator projekta na šoli je Mojca Višnovar.
Mlade želimo sistematično ozaveščati in izobraževati o tesni povezanosti okoljskih tem, še posebej s podnebnimi spremembami – da bodo kritično presojali sedanje okoljsko delovanje ter s postopoma spremenjenim ravnanjem sooblikovali zeleno družbo. Pozornost bomo namenili naslednjim področjem: opazovanje vremena, vpliv na posledice podnebnih sprememb, kolo na dnevih dejavnostih, štetje prometa, peš na dneve dejavnosti, tek podnebne solidarnosti.
   več o projektu

5. VEM, ZATO ODGOVORNO JEM
Koordinator projekta na šoli je Sandra Križnar.
Z odgovornim prehranjevanjem lahko vplivamo na svet, ki nas obdaja. Kako? Tako, da jemo z zavedanjem, kaj damo na krožnik, kar koristi ne samo nam, temveč tudi svetu okoli nas. Sodelovali bomo na natečaju.
   več o projektu

6. ŠOLSKA VRTILNICA
Koordinator projekta na šoli je Andreja Bečan.
Šolski vrt je zanimiv in praktičen način za postopno uvajanje najmlajših v okoljsko vzgojo in izobraževanje. Šolski vrtnarji bodo skrbeli za šolske visoke grede, okrasne gredice, notranje zasaditve, urejanje semenske banke in druge aktivnosti.
   več o projektu

7. LIKOVNI NATEČAJ
Koordinator projekta na šoli je Saša Šimnovec.    
Likovni natečaj za prvo tiado zajema področje podnebnih sprememb, za učence druge in tretje triade pa je razpisana tema biotska raznovrstnost.
  več o projektu


Poleg projektov bomo izvajamo tudi naslednje ozaveščevalne in zbiralne akcije:

1. Čistilna akcija - vodja: Alenka Jereb

2. Zbiranje zamaškov - vodja: Alenka Jereb
3. Odvoz odpadnih tonerjev in kartuš - vodja: Barbara Kermavner
4. Zbiranje tekstila - vodja Irma Janežič
5. Zbiranje papirja - vodja Alenka Jereb


Ni komentarjev:

Objavite komentar